strefa-nauczyciela

 

1.   Sprawozdania semestralne / roczne

·         WYNIKI KLASYFIKACJI SEMESTRALNEJ / ROCZNEJ – KLASY I-III

·         WYNIKI KLASYFIKACJI SEMESTRALNEJ / ROCZNEJ – KLASY IV-VI

·         SPRAWOZDANIE Z PRACY NAUCZYCIELA

·         SPRAWOZDANIE Z PRACY NAUCZYCIELA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

·         SPRAWOZDANIE Z PRACY WYCHOWAWCZEJ

·         SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH (TZW. GODZIN STATUTOWYCH)

·         SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘC REWALIDACYJNYCH

·         SPRAWOZDANIE ZESPOŁÓW PRZEDMIOTOWYCH

2.   Karta wycieczki

3.   Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

·         IPET                                     

·         ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA

·         OCENA EFEKTYWNOŚCI UDZIELANEJ POMOCY UCZNIOWI ZA SEMESTR 1 – 2

·         ROZPORZĄDZENIA     1      2