A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Nazwa
Nazwa
BIP.gov.pl

  Rejestry i ewidencje

  REJESTRY:

  • uchwał Rady Pedagogicznej,
  • wydanych Decyzji w sprawie odroczenia od obowiązku szkolnego,
  • legitymacji uczniowskich,
  • świadectw,
  • zwolnień lekarskich,
  • urlopów,
  • czasu pracy,
  • wydanych delegacji,
  • zarządzeń dyrektora szkoły,

  EWIDENCJE:

  • księga ewidencji dzieci,
  • księga uczniów,
  • księga inwentarzowa,
  • księga druków ścisłego zarachowania (świadectwa szkolne, legitymacje służbowe, legitymacje szkolne, karty rowerowe),

   

  PROTOKOLARZE:

  • Rady Pedagogicznej,
  • Rady Rodziców,
  • Komisji ZFŚS,
  • Protokoły z kontroli wewnętrznych i zewnętrznych,

  ARCHIWA:

  • dzienniki lekcyjne,
  • dzienniki zajęć pozalekcyjnych,
  • arkusze ocen,
  • teczki osobowe.
   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Tomasz Jurek
  Publikacja dnia: 17.11.2014
  Podpisał: Tomasz Jurek
  Dokument z dnia: 17.11.2014
  Dokument oglądany razy: 480
MegaBIP free