A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Nazwa
Nazwa
BIP.gov.pl

  Struktura zarządzania

  1. DYREKTOR SZKOŁY
  2. RADA PEDAGOGICZNA
  3. RADA RODZICÓW
  4. SAMORZĄD UCZNIOWSKI

   Każdy z tych organów ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i odrębnymi przepisami.
   Dyrektor Szkoły kieruje szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym Rady Pedagogicznej. Sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkole. 
   Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej zadań dotyczących:
   a)kształcenia;
   b)wychowania;
   c)opieki.
   Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów szkoły. Radę Rodziców stanowią tzw. „trójki klasowe”, które wybierane są przez ogół rodziców uczniów wszystkich klas. 
   Samorząd Uczniowski tworzą uczniowie szkoły.
   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Tomasz Jurek
  Publikacja dnia: 17.11.2014
  Podpisał: Tomasz Jurek
  Dokument z dnia: 17.11.2014
  Dokument oglądany razy: 471
MegaBIP free